KRONAN Säkerhet
lönsam säkerhet

______________________________________________
 

KRONAN Säkerhet vänder sig till företag och organisationer som behöver hjälp att införa eller organisera ett lönsamt säkerhetsarbete, alltid med utgångspunkt och anpassning till kundens affärsidé eller verksamhetsidé.
Nu expanderar vi igen! Se mer under OM KRONAN

Våra tjänster

KRONAN erbjuder utöver våra tre affärsområden Säkerhetskompetens att hyra, Utredning och Utbildning även hjälp med riskinventeringar, riskanalyser,  projektledning inom säkerhet, upphandling, kontinuitetsplanering, rådgivning gällande försäkringsskydd, ledningsövningar med mera.

VÅR Vision

KRONAN är partnern som alltid uppfyller kundernas speciella behov inom säkerhet, har de mest kompetenta, motiverade och glada medarbetarna.

En kvalificerad partner som bidrar till att öka tryggheten och kostnadseffektiviteten hos sina kunder.

Om Kronan

Vi är ett mindre företag med stort kunnande genom våra konsulter med erfarenhet från vitt skilda branscher.

Vi samarbetar gärna med organisationer som delar vår värdegrund.

KRONAN Säkerhet är mån om att säkerställa integriteten för de kunder KRONAN arbetar med. När du ingår ett avtal med oss, samlar vi in personuppgifter om dig, vilket vi behöver för att vi ska kunna fullgöra avtalet.

KRONAN har antagit denna policy över hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar dem. 

Du kan läsa policyn i sin helhet nedan