om Kronan säkerhet

Året var 2006 och en grupp om 20 nya elever har samlats i Företagsuniversitetets (FUN) fina lokaler i Globenområdet. Under ett års tid skulle de träffas veckovis till och från för att till slut diplomeras som Säkerhetschefer. 
 
Två av deltagarna som hamnat bredvid varandra var Stefan Kinert och Lars Zetterström. Efter att ha hälsat och presenterat sig var samtalen snabbt inne på kursinnehåll och problemställningar. Det är inte fel att säga att det ”klickade” ganska omgående. 
I raden bakom Stefan och Lars, som placerat sig ganska långt fram, satt Richard. En ambitiös och klok man som med tiden skulle komma att bli välkänd i branschen genom engagemang i olika intresseorganisationer och som sakkunnig inom säkerhet. 
 
Under kursens gång blev Stefan och Lars mer och mer klara över att de skulle vilja arbeta tillsammans. Bakgrunden i helt olika branscher – Försäkring och Räddningstjänst, samt en gemensam värdegrund och idéer som funkade ihop ledde fram till att KRONAN Säkerhet AB bildades på hösten 2009. Från hösten 2017 såg också Richard tiden mogen för att kliva av sitt jobb som säkerhetschef i Sollentuna Kommun, och in i KRONAN. 

Vår Affärside

medarbetare

KRONAN är partnern som alltid uppfyller kundernas speciella behov inom säkerhet, har de mest kompetenta, motiverade och glada medarbetarna.

En kvalificerad partner som bidrar till att öka tryggheten och konstadseffektiviteten hos sina kunder.

Här kan du läsa mer om medarbetarna på KRONAN Säkerhet, 

CSR

referenser

KRONAN Säkerhet har alltid minst ett sponsorprojekt på gång, där vi skänker del av vår vinst till behjärtansvärda ändamål. Det är en viktig del av vår företagskultur.

Läs här vilka projekt vi stöttar just nu

Här finner ni några av våra referenser. Uppdatering sker kontinuerligt. 


Skulle ni sakna referens inom ert område så vänligen kontakta oss för mer information.

Vi är medlemmar i Säkerhetsbranschen

Krav för medlemskap:

  • Som medlem i SäkerhetsBranschen ställs följande grundkrav av föreningen: 
  • Företaget skall i Sverige ha etablerad verksamhet inom aktuell bransch. 
  • Företaget skall ha god ekonomi, uppfylles med rating A enligt D&B respektive 3 enligt UC  eller motsvarande kreditbedömning av kreditupplysningsbolagen. 
  • Myndigheternas krav för verksamheten skall uppfyllas.
  • Dokumenterat kvalitetssystem skall finnas. 
  • Personal skall vara väl utbildad och behörig för aktuella arbetsuppgifter. 
  • Acceptera att följa utslag i Allmänna Reklamationsnämnden eller annan relevant myndighet rörande företagets utförda uppdrag.

Vill du läsa mer om Säkerhetsbrasnchen klicka här