referenser

Här finner ni några av våra referenser. Uppdatering sker kontinuerligt. Skulle ni sakna referens inom ert område så vänligen kontakta oss för mer information.

Livsmedelsverket
Projektledare och författare av Livsmedelsverkets säkerhetshandbok (ca 190 sidor) med en upplaga på över 5000 exemplar, som förmedlas ut till företag i hela livsmedels-branschen. Vi har även genomfört djupanalyser inom livsmedelsindustrin i samband med inträffade skador. 
 
Kungliga Biblioteket
Projektledare i ett större säkerhetsprojekt samt ett flerårigt uppdrag som inhyrd säkerhetschef med ansvar för utvecklingen av alla säkerhetsfrågor i myndigheten, t ex SBA, skapande av policys, transport- och utställningssäkerhet samt säkerhetsutbildning.
 
Svenska Bankföreningen
Författare av Svenska Bankföreningens handbok ”De Sju Stegen” som används av samtliga banker, polisen, Svensk Handel m fl, för kontroll av identitet, id-handlingar, kort för betalning samt kontroll av sedlar.
 
FOREX Bank
Ett mångårigt uppdrag inom företaget som omfattat bl a framtagning av en säkerhetshandbok, skapande av standard för person- och egendomsskydd, utbildning av all kassapersonal i personsäkerhet och säker kontanthantering, SBA, krishantering och krisledning, mediaträning för ledningen och löpande kontroller av säkerheten i de nordiska länderna.
 
Brandskyddslaget
Säkerhetskonsult och har bland annat upphandlat ett nytt säkerhetssystem åt NK i Stockholm, anpassat för fastighetsägaren och 110 butiker i samma byggnad.
 
Stockholmsmässan
Krisplanering och större krisövningar för ledningsgruppen