medarbetare

Lars Zetterström
Partner

Lars Zetterström har omfattande erfarenhet av säkerhetschefsarbete främst inom lager- och tillverkningsindustrin, han är kunnig i ISO 9000 och ISO 14000, certifiering av system för informations-säkerhet, kommunal räddningstjänst och systematiskt säkerhetsarbete.

Lars är brandingenjör, har genomgått Företagsuniversitetets säkerhetschefs-utbildning, WM-datas IT-säkerhetschefs-utbildning (HAS) och Diplomerad Risk Manager. Han är också en driven projektledare och har under de senaste åren arbetat som projektledare i ett av Sveriges största säkerhetsprojekt på Arlanda.

Lars Zetterström
Telefon: 0708 77 77 90  

Richard Buske
Partner

Richard Buske har mångårig erfarenhet av säkerhetschefsarbete och ledarskap både inom privat och offentlig sektor. Senast kommer Richard ifrån Sollentuna kommun där hans säkerhetsarbete skapat avtryck och gjort att han bland annat 2016 nominerades till årets Säkerhetsperson inom Security Awards samt nominering 2017 till Årets Säkerhetsprofil. 

Richard har bland annat genomgått Företagsuniversitetets diplomerade säkerhetschefsutbildning och Försvarshögskolans Högre Kurs i Samhällets Krisberedskap.
 
Richard Buske
Telefon: 0705 46 64 14

Stefan Kinert
Partner

Stefan Kinert har arbetat mycket med ledarskap och riskhantering inom stora organi­sationer, privata företag och inom eget försäkringsmäkleri.
Han har en kombination av erfarenhet från systematiskt säkerhetsarbete tillsammans med kunskap om alla former av försäkringsskydd.

Stefan är ekonom och har utöver Företags­universitetets säkerhetschefsutbildning också genomgått riskutbildning inom IFU (Institutet för För­säk­ringsutbildning) samt verkat som lärare inom främst sakförsäkring och riskhantering.

Stefan Kinert
Telefon: 0708 17 24 36

Patrik Ripadal
Partner

Patrik Ripadal har de senaste 25 åren arbetat med att leda, utveckla och systematisera säkerhet och riskarbete inom den privata sektorn. Han har innehaft roller så som koncernsäkerhetschef, säkerhetschef och riskmanager i såväl noterade som onoterade bolag (KappAhl, H&M, JC Brothers & Sisters). Han har även arbetat som senior säkerhetskonsult/rådgivare i olika säkerhetsbolag.

2010 vann KappAhl Retail Awards i kategorin årets säkerhetslösning för sitt ”systematiska säkerhetsarbete i en verksamhet i expansionfas”.
Trygghet, säkerhet & lönsamhet är rubriker för att beskriva hans proffessionella värdegrund och prioritering i säkerhetsarbetet. De gäller avseende person, organisation och egendom. Att leda och utveckla medarbetare i en organisation och fatta beslut är en naturlig del av säkerhetsarbetet.

Under sina år som officer i Försvarsmakten samlade han på sig omfattande kunskaper och erfarenhet som ledare och utvecklare.

Patrik har genomgått Företagsuniversitetets diplomerade säkerhetsskyddschefutbildning och är certifierad i styrelsearbete via Västsvenska Handelskammaren.

Patrik Ripadal
Telefon: 0708 36 50 00

Ola Jörgensen
Partner

Med mer än 30 års erfarenhet inom trygghets- och säkerhetsfrågor inom statlig, kommunal och privat sektor, är Ola Jörgensen en välkommen tillgång till teamet. Han har en gedigen bakgrund inom säkerhetsområdet och har bland annat tjänstgjort som koncernsäkerhetschef för KF-koncernen, fram till december 2023.

Efter det grundade han sitt eget bolag med fokus på att erbjuda säkerhetstjänster. Dessutom har Ola fungerat som samordnare för säkerhetschefsutbildningarna på Företagsuniversitetet och är en aktiv medlem i styrelsen för Secnet.

"Det känns stimulerande och roligt att kliva in i rollen som delägare i KRONAN Säkerhet. Vi har en spännande tid framför oss," säger Ola Jörgensen entusiastiskt.

Ola är en fantastisk entreprenör och visionär som kommer bidra till vår utveckling med ovärderlig kompetens, ett stort nätverk och en vilja att vara med och skapa ett tryggare samhälle.

Ola Jörgensen
Telefon: 0767 65 24 30

Peter Lilius
Seniorkonsult
 
Peter Lilius som i hela sitt yrkesverksamma liv har arbetat med säkerhets- och trygghetsrelaterade frågor, började med tio år på ABAB för att därefter verka som polis i tio år. Han avslutade sin tid på polisen med en central tjänst på Stockholmspolisens utvecklingsenhet. Under drygt två år därefter arbetade Peter på Kammarkollegiet med att hjälpa andra statliga myndigheter med sin riskhantering. 
 
Sedan följde hela tjugo år som säkerhetschef på Apoteket. Tillsammans med kunniga medarbetare samlade han på sig kunskap och erfarenhet inom alla säkerhetsrelaterade områden.. Det betyder exempelvis att han arbetade operativt med krishantering och informationssäkerhet. även med säkerhet som lyder under säkerhetsskyddslagen. Han har också varit delaktig i att styra ett antal IT-relaterade projekt. Det bidrar till att han känner sig trygg i såväl operativt som strategiskt arbete. En ytterligare erfarenhet från den långa tiden på Apoteket är att han lärde sig prioritera och strukturera, samt att leda en verksamhet som under tiden genomgick stora förändringar.
  
Peter Lilius
Telefon: 0720 15 19 58