Ett utdrag ur Utredningsloggen…
 
Stämningen i det lilla familjeföretaget är tryckt. Det har varit det ett tag nu. Alla vet vad det beror på, men ingen vill prata om det. Sedan pengar försvunnit utan att någon förstått hur tittar alla lite snett på varandra. Det handlar om ganska stora pengar. I alla fall för ett litet företag. Nej, de kommer inte att gå i konkurs, men den vinst de i början av året budgeterat med är borta. En god julhandel kan kanske rätta upp en del, men fakta kvarstår. På något sätt läcker företaget pengar…
 
Armand är VD och känner att alla anställda förväntar sig att han ska komma med en lösning. Armands pappa startade företaget för mer än 20 år sedan och är styrelseordförande men arbetar inte längre aktivt i verksamheten. Armands kusin Alice är ekonomichef och hennes son Mahmoud är lagerchef. Armand har bett Alice om förklaringar. Alice har inte kunnat ge några svar som förklarat de stora differenserna. Visst har det förekommit lagerdiffar och svinn tidigare, men aldrig i den här omfattningen och under så lång tid. Armand känner att de grävt så mycket i frågan att det inte längre finns någon förhoppning om att de internt ska kunna hitta orsakerna. 
 
Att något inte står rätt till är uppenbart, och Armands första tanke är att anmäla saken till polisen. Men vad har han egentligen att anmäla, och vad kan de göra i detta läge? Hade företaget fått inbrott, så hade den självklara åtgärden varit Polisanmälan, men nu… Att själv ta samtal med sina släktingar upplever Armand som obehagligt och dessutom något som kan förstöra de goda relationerna i familjen. 
 
Genom en släkting som nyss kommit till Sverige och går på SFI, får Armand höra att de på skolan haft bra hjälp av ett företag när det gällt att komma tillrätta med hot och våld på skolan. Företaget heter KRONAN Säkerhet AB och har före detta poliser i personalen. Alla med stor erfarenhet av utredningar och krishantering.  Armand bestämmer sig för att kontakta KRONAN. 
 
KRONAN får uppdraget att hitta läckan i företaget och börjar med att intervjua Armand. Lars-Ove och Lisbeth, två utredare med en sammanlagd erfarenhet av utredningar under många år, får snart klart för sig att läckan inte kan vara någon annanstans än i ekonomi- eller lagerfunktionen. Det riktar misstankarna mot Alice och Mahmoud. 
 
Man kallar den här delen i utredningen för ”det svåra samtalet”. Inte utan skäl, bör tilläggas. Det är ett nästan omöjligt samtal att föra om man står för nära den man talar med. Våra utredare har en väl utarbetad metodik för samtalet som obönhörligt leder fram till ett resultat. Sonen Mahmoud har berättat att modern inte varit sig lik det senaste året, och det tillsammans med svaren på frågorna leder fram till att misstankarna riktas mot Alice.. 
 
Efter två dagars samtal med Alice där svaren blivit alltmer svävande och diffusa hittar Lars-Ove och Lisbeth en uppslagsända som de beslutar sig för att följa till vägs ände. Alice har alltid gillat hästar och de senaste åren har hon också spelat en del. Pressad av utredarna berättar hon under tårar att hon spelar för mycket mer än hon tjänar. 
 
Familjen beslutar att inte polisanmäla Alice utan erbjuda henne en återbetalningsplan och en behandling på ett hem för spelmissbrukare. Detta skedde för något år sedan och Alice är tillbaka i verksamheten, och det är också den goda stämningen. 
 
(Historien är nästan sann men Armand, Alice, Mahmoud, Lars-Ove och Lisbeth heter något annat.)