utredningar

Bluffakturor, bedrägerier, korruption, hot, rån eller interna stölder är bara några exempel på vad som svenska företag och organisationer allt oftare drabbas av och behöver hjälp med att hantera.
KRONAN har ett tiotal välutbildade utredare på plats i olika delar av landet, med lång polisiär erfarenhet från bedrägerier, hot, rån, stöld, otillbörlig påverkan och andra oegentligheter, och vi kan snabbt hjälpa din organisation när behov uppstår.

KRONAN har en utredningsmodell som ger hög kundnytta.

Utredningen måste göras systematiskt och ibland snabbt för att minimera skador men skall alltid ge svar på följande: 
·  VARFÖR har incidenten uppstått
·  VILKA skador som uppstått, ekonomiskt eller annan typ av skada
·  BEHOV av stöd till drabbade
·  ÅTGÄRDER för att minimera skadan
·  SÄKERSTÄLLA att det inte händer igen 

Varför välja KRONAN?

Utredare från KRONAN arbetar alltid utifrån din organisations affärs-  eller verksamhetsidé och värdegrund. Vi har genomfört ett stort antal lyckade internutredningar inom många olika områden, alltid med fokus på att  minimera skada eller olägenhet och därigenom säkerställa organisationens fortsatta verksamhet. Vi arbetar alltid med hög sekretess och värnar om er integritet.

Ett utdrag ur Utredningsloggen
Stämningen i det lilla familjeföretaget är tryckt. Det har varit det ett tag nu. Alla vet vad det beror på, men ingen vill prata om det. Sedan pengar försvunnit utan att någon förstått hur tittar alla lite snett på varandra. Det handlar om ganska stora pengar. I alla fall för ett litet företag.

Nej, de kommer inte att gå i konkurs, men den vinst de i början av året budgeterat med är borta. En god julhandel kan kanske rätta upp en del, men fakta kvarstår. På något sätt läcker företaget pengar…