utredningar

När du misstänker interna brott i verksamheten, men inte kommit så långt som till polisanmälan.

När det behövs någon som kan genomföra ”det svåra samtalet”.

När du saknar goda råd och handlingsplan.

KRONAN har en beprövad utredningsteknik våra medarbetare är erfarna före detta poliser med mycket stor erfarenhet och god kompetens inom utrednings- och spaningsarbete.

Vi genomför årligen ett stort antal internutredningar inom företag och organisationer enligt följande:

Vad har inträffat?
Varför har det inträffat?
Vilka har drabbats och vilket personligt stöd är aktuellt?
Vad kan vi göra för att minimera skadorna?
Hur kan vi säkerställa att det inte händer igen?
Hur mycket har kostat?

Ett utdrag ur Utredningsloggen
Stämningen i det lilla familjeföretaget är tryckt. Det har varit det ett tag nu. Alla vet vad det beror på, men ingen vill prata om det. Sedan pengar försvunnit utan att någon förstått hur tittar alla lite snett på varandra. Det handlar om ganska stora pengar. I alla fall för ett litet företag.

Nej, de kommer inte att gå i konkurs, men den vinst de i början av året budgeterat med är borta. En god julhandel kan kanske rätta upp en del, men fakta kvarstår. På något sätt läcker företaget pengar…