utbildning och övning

KRONAN genomför årligen ett stort antal utbildningar på utbildningsföretag,  organisationer och företag.


Säkerhet är ett brett ämne som omfattar många delområden och hur man rätt hanterar hoten varierar beroende på bland annat bransch. Vi skräddarsyr alltid utbildningen efter organisationens behov och deltagarnas förkunskaper.

Utbildare från KRONAN har stor erfarenhet av att hålla i utbildningar som verkligen tillför kunskap till deltagaren. Våra utbildare är pedagogiska och mycket kunniga och erfarna inom sitt ämnesområde.  
Vi anpassar alltid utbildningen efter företagets eller organisationens behov och nivå på deltagarnas förkunskaper.

KRONAN Säkerhet kan erbjuda både praktiska inriktade och teoretiska utbildningar inom t ex

 • Hot och våld
 • Krishantering och övningar
 • Kontroll av identitet - De sju stegen
 • Hotell - och - receptionssäkerhet
 • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Riskanalys
 • Krisledning
 • ISO certifiering
 • Säkerhet inom internservice/reception
 • Säkerhet i kassatjänst
 • Logistiksäkerhet
 • Försäkring
 • Resesäkerhet
 • Allmän säkerhetsutbildning

Hot och Våld

Hot och våld för att uppnå påverkan på beslut eller att förmå personer att inte välja en roll i beslutande ställning. Det är viktigt att få rätt förutsättningar för att kunna fullfölja sitt uppdrag på ett tryggt sätt. KRONANSäkerhet AB kan bidra till ett tryggt och demokratiskt samhälle, bland annat genom en anpassad utbildning för förtroendevalda.


Vi erbjuder en förberedande och praktisk utbildning kring Hot och Våld, som bidrar till större kunskaper och ökad trygghet för Dig före, under och efter en händelse.
Delar av innehållet

 • Vad säger lagen?
 • Mentala förberedelser
 • Riskbedömning av den egna situationen
 • Vanliga reaktioner
 • Skyddsåtgärder (före, under och efter)
 • Goda råd om den egna arbetsplatsen
 • Egna rutiner och handlingsplaner

Krisövning

HUR VI FICK EN VD ATT GRÅTA!

Det började innan solen gick upp en dag i september. Telefonen hade ringt när han stod i badrummet och borstat tänderna. Personen i andra änden var upprörd och talade osammanhängande. 
”Vi har kris på jobbet! Någon har slängt in en bomb bland våra kunder! Många är skadade – både personal och kunder! Jag tror att någon är död!! Du måste komma hit!”
”Jag kommer! Se till att kalla in krisledningen omedelbart!” 
Han klädde sig, tog en macka i handen och på väg ut till bilen tog han fram sitt rollkort ur innerfickan på kavajen. Den första punkten på rollkortet var redan avklarad – kalla in krisledningen!

Förmiddagen hade sedan gått i ett rasande tempo. Dialog med polis, räddningstjänst, media, anhöriga. Stress och oro i en roll han inte var van vid.
Så stod han plötsligt med en kamera uppkörd obehagligt nära ansiktet och en uppfordrande reporter som ställde frågor som en kulspruta. 
”Hur har detta kunnat hända?! Har ni ingen beredskap? Vad säger du till personal och anhöriga till de som dött och skadats?!”

Då brast det! Ögonen tårades och klumpen i halsen gick inte att svälja ner helt. 
”Stopp! Förlåt mig men jag måste hämta mig lite!” Han suckade ljudligt. 
”Jag insåg plötsligt att flera ur min personal har dött, kunder har skadats och vår verksamhet hotar att krascha… Det är för mycket!”
När han hämtat sig gjorde han en strålande intervju som gav alla som deltog en känsla av trygghet och förtroende för organisationens hantering av krisen.

Ovanstående är hämtat ur verkliga livet, men som tur är ur en övning som vi fått förtroendet att regissera och genomföra för ett större företag. VD:n reagerade med empati och engagemang och övningen blev en viktig aha-upplevelse inte bara för honom utan för alla som var med. Det resulterade också i reviderade instruktioner och en uppdaterad kris- och beredskapsplan. 

Nej, det är inte ett mål att få någon som deltar i våra krisövningar att gråta, men ett visst mått av stress ingår alltid i en krisövning. Vi stressar dock aldrig utan att alla först fått verktyg och kunskap för att hantera krissituationer. Att bara stresstesta en organisation som inte är redo fyller ingen funktion. Därför arbetar vi alltid först igenom instruktioner och regelverk. Vi fördelar och undervisar i roller så alla är förberedda på att hantera en ovanlig dag på jobbet! 
När verkligheten sedan utsätter organisationen för en verklig kris är alla bättre rustade och krisen kan begränsas och avbrottet i rörelsen kortas i tid. Det gör att VD till slut kan le istället för att gråta.

Detta exempel var en omfattande övning med många medverkande, men vi genomför även enklare övningar t ex ”table top”. Vi gör det alltid anpassat till de hot och risker som finns i verksamheten.

Läs mer på vår hemsida www.kronan.eu och hör av dig till KRONAN Säkerhet AB så resonerar vi fram ett förslag – 0708 172436 alt. 0705 466414.