säkerhetskompetens att hyra

”Det finns många fördelar med att hyra säkerhetskompetens från KRONAN Säkerhet!”

  • När organisationen/företaget är för litet för att ha en egen kompetens.
  • När Säkerhetschefen slutat och du inte hunnit anställa nån ny.
  • När er verksamhet beöver stöd i rekryteringen av er säkerhetsfunktion.
  • När en spetskunskap krävs som inte finns i din egen organisation.
  • När en kvalificerad upphandlare krävs.
  • När en krissituation uppstått som inte kan hanteras inom din egen organisation.
  • När behovet att skapa eller förändra säkerhetsrutiner/handböcker kräver längre eller kortare insatser och du saknar        resurser eller kompetens.
  • När du behöver en coach att bolla svåra frågeställningar med.