säkerhetskompetens att hyra

Det finns många fördelar med att hyra säkerhetskompetens från KRONAN Säkerhet! Vi skräddarsyr lösningar för dina behov. När du anlitar en konsult från KRONAN Säkerhet är det behovet av säkerhet som avgör vilka resurser som åtgår. 
KRONAN Säkerhet är den flexibla resursen.
 
Välj rätt lösning
-      beredskap
-      backup
-      coaching innebär
-      säkerhetschef att hyra

Beredskap innebär
-      experthjälp på distans. Till exempel kan KRONANS erfarna konsulter vara 
tillgängliga 24/7 och svara på säkerhetsfrågor per telefon/ mail/SMS 
 
 
Backup innebär
-      en konsult som ersätter ordinarie säkerhetschef vid semester, ledighet, 
sjukdom etc. 
-      en kontinuitet om ordinarie säkerhetsansvarige slutar eller byter 
arbetsuppgifter
-      en beredskap för att stärka upp befintlig organisation vid en akut kris
 
Coaching innebär
-      ett professionellt stöd och bollplank till den person som ansvarar för verksamhetens säkerhetsfrågor, men som kanske saknar rätt kompetens
-      en avlastning av ordinarie säkerhetsfunktion inom olika kompetensområden som identifierats, till exempel brandskydd, riskanalys, krishantering och 
utbildning
-      en möjlighet att mäta kvalitet och ekonomi i det dagliga säkerhetsarbetet 
med hjälp av en oberoende, extern part med syftet att optimera resurserna
-      en medverkan i tidsbestämda säkerhetsprojekt, till exempel utredningar, upphandlingar, byggprojekt, försäkringsupphandlingar, revisioner, dokumentation av regelverk etc.
 
Säkerhetschef att hyra innebär
-      en kompetent säkerhetschef som uppfyller funktionen under den tid som 
överenskommits 
-      ett effektivt alternativ i avvaktan på att verksamheten anställer en ny säkerhetschef eller vid verksamhetsförändringar och omorganisationer, där till 
exempel säkerhetsorganisationen är föremål för utredning
 
KRONAN Säkerhet
-      arbetar alltid med utgångspunkt från dina krav och önskemål
-      har ett nätverk av underkonsulter och samarbetspartners över landet
-      arbetar gärna i projektform och har en färdig projektmodell för att säkerställa ett långsiktigt och effektivt resultat

Spetskompetens
KRONANS konsulter har spetskompetens inom många områden och ger kvalificerad rådgivning till både företag och andra organisationer. När behov uppstår inom t ex informationssäkerhet eller personskydd har KRONAN flera kvalificerade samarbetspartners och kan erbjuda konsultation inom hela säkerhetsområdet.
 
Kvalitetsmätning av en extern part
Ibland behövs hjälp med att objektivt bedöma kvaliteten i ditt säkerhetsarbete. Genom ett enkelt trafikljustest blottas din verksamhets ”pains” och åtgärder kan sättas in på det som är mest angeläget i företaget.
 
Lönsamhet 
En konsult från KRONAN arbetar alltid utifrån er egen affärsidé/verksamhetsidé och det främsta målet med det systematiska säkerhetsarbetet är ökad lönsamhet, eller kostnadseffektivitet i organisationer som inte är vinstdrivande.
Bara genom att mäta riskkostnaden i en verksamhet, och jämföra den över tiden, är det möjligt att påvisa lönsamhet. Med tydliga och mätbara mål är det också enklare att kvalitetssäkra säkerhetsarbetet.

Systematiskt säkerhetsarbete
Konsulter från KRONAN arbetar alltid utifrån kundens affärsidé eller verksamhetsidé. Nyckelord som trygghet, robusthet, tillförlitlighet och lönsamhet styr vårt arbete.