företagsuniversitetet

KRONAN har Företagsuniversitetet (FUN) att tacka för att företaget blev till! Stefan, Lars och Richard träffades på en kurs för Säkerhetschefer redan 2006 på FUN. I pauserna under kursen smiddes de första planerna för KRONAN. Sedan dess verkar alla tre dessutom som lärare inom brand och säkerhet på FUN. 
 
KRONAN genomför kurser tillsammans med FUN bland annat ”Hantering av hot och våld på arbetsplatsen”!
 
Kursen, som är en endagarskurs, riktar sig till personer inom både privat och offentlig sektor som riskerar att utsättas för hot eller våld i sitt arbete, men är även anpassad för dig som skall vara stöd för personer i en utsatt roll.
 
Perspektiven är före – under – efter en incident, och ger deltagaren bra verktyg för att bedöma och avvärja hot. Tekniska hjälpmedel och rutiner i samverkan ger bra skydd. Vi talar om vad man får göra och vad man inte får göra under en incident. Hur hjälper vi den som är hotad eller råkat illa ut?  Kamratstöd och checklistor lindrar effekterna och gör att dina medarbetare snabbare kan hantera och komma ur en incident.
 
Vi erbjuder kursen både som öppen och som företagsanpassad.
 
Anmäl dig på: www.foretagsuniversitetet.se