En sr rubrik.

KRONAN:s bakgrundskontroll säkerställer korrekt beslutsunderlag och uppdaterade personuppgifter vid t ex anställning eller då nya underleverantörer skall kontrakteras, men också under pågående anställning/uppdrag. Många människor förändrar sin situation över tid och bakgrundskontroller blir med tiden obsoleta. 
Informationen hämtas dels från personens egna uppgifter, dels från öppna officiella och pålitliga källor och kan belysa och vidimera en persons

Namn, adress, telefonnummer och e-post 
Ekonomi/kreditvärdighet 
Förtagsengagemang 
Utbildning 
Referenser 
Familj 
Förekomst i  
Svenska juridiska register inkl. domar och brottsregister 
Sociala media och på webben 

Vi kan också nivåanpassa vår kontroll efter vilken tjänst den eftersökte skall inneha. För säkerhetsklassade tjänster/uppdrag följer vi givetvis Säkerhetsskydds-lagens (2018:585) och -förordningens regler. Vi kan även stödja vid en säkerhetsprövning. 
Grunden i vårt erbjudande är data enligt ovan, men vi kan även fungera som bollplank i helhetsbedömningen och inkludera faktorer som lojalitet och pålitlighet. 
Allt arbete sker givetvis i enlighet med GDPR och andra relevanta regler och lagar, och personuppgifter hanteras konfidentiellt och raderas efter leverans. Vi är angelägna om både vår uppdragsgivares och den efterfrågades integritet. 
Kontakta oss för en offert info@kronan.eu